Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) je určený pre detekciu chýbajúcich aktualizácií na koncových i serverových operačných systémoch.

Popri tejto funkcii dokáže detekovať základné chyby konfigurácie ktoré nezodpovedajú bezpečnostným štandardom, ktoré by malo byť žiadúce dodržiavať. Rovnako tak detekuje niekoľko iných zraniteľností ktoré možno vyriešiť úpravou nastavení systému. Aktuálna verzia nástroja podporuje zatiaľ oficiálne systémy Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 a systémy staršie. Natívna podpora Windows 10 zatiaľ chýba. Celkovo je nástroj vhodný predovšetkým pre prevedenie jednorázového alebo pravidelného bezpečnostného auditu prostredia.

· Stiahnuť Microsoft Baseline Security Analyzer