Microsoft Safety Scanner je v podstate samostatne spustiteľným programom Windows Defender v bežiacom systéme aj keď tento nie je inštalovaný či bol deaktivovaný.

Nástroj si dokáže 10 dní po inštalácii sťahovať aktualizácie vírusových definícií a dokáže fungovať aj na pozadí s iným antivírusovým nástrojom. Je vhodný pre jednorázovú kontrolu počítača.

· Stiahnuť Microsoft Safety Scanner