Oblasť bezpečnosti začína opäť narastať na dôležitosti.

A hoci pre naozaj maximálnu ochranu koncových staníc, perimetra siete, firemných serverov, aplikácií a systémov budeme musieť  kombinovať rôzne bezpečnostné nástroje a technológie, dobrú prácu dokážu odviesť aj nástroje spoločnosti Microsoft. Existuje ich skutočne nemálo, hoci sú veľmi málo známe na rozdiel od Microsoft Security Essentials či Windows Defender. Sady nástrojov sa môžu hodiť nielen správcom IT, ale sú k dispozícii aj nástroje rýdzo pre vývojárov. A všetky sú navyše úplne zadarmo. V nasledujúcich dňoch si postupne predstavíme niekoľko z nich.