V novembri vydal Microsoft ďalšiu, už štvrtú Technical Preview verziu serverového riešenia Windows Server 2016 a nástroja pre správu System Center 2016. Týmto Microsoft pokračuje v rozširovaní možností spojenia s hybridnými dátovými centrami.

Nová verzia obsahuje najmä inovácie ako je:

  • Vylepšenia v oblasti možností Windows Nano Servera a Windows Server kontajnerov. Novo bol napríklad doplnený Hyper-V kontajner potrebný pre vývoj a beh moderných aplikácií.
  • Možnosti softvérovo definovaného dátového centra naprieč technológiami úložiska, sietí a výpočtového výkonu. Rozšírená bola aj ochrana proti novým typom útokov.
  • Vo forme novej verzie System Center Servera sa najmä doplnili funkcie pre pokročilú správu softvérovo definovaných dátových centier a intuitívneho monitoringu.

Viac informácií je k dispozícii tu. Windows Server 2016 CTP4 je na stiahnutie tu a System Center Server 2016 CTP4 tu.