Ak sa pripravujete na vykonanie skúšky 70-461, pozrite si video kurz na Virtual Academy.

Skúška 70-461: Dotazovanie na Microsoft SQL Server 2012 vás naučí myslieť v T-SQL a pripraví vás na vykonanie skúšky. Kurz je koncipovaný po jednotlivých moduloch - vrátane prednášok, ukážok praktických cvičení. Kurzom vás budú sprevádzať skúsení inštruktori ktorí vám pomôžu vybudovať solídne základy Transact-SQL a predvedú vám ako používať Transact-SQL na načítanie, vloženie, aktualizáciu a mazanie dát v databáze.